Avtalsrätt

Advokatfirman Kraemer har kompetens inom avtalsrätten. Att ha ett avtal som är anpassat till den specifika situationen är en viktig grundförutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Advokat Kraemer bistår med granskning och förhandling av en stor mängd avtalstyper.

Fler verksamhetsområden:

BOLAGSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

FÖRSÄKRINGSRÄTT

OBESTÅNDSRÄTT