Fastighetsrätt

Catherine Kraemer erbjuder biträde vid samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom nyttjande, finansiering, ägande och överlåtelse.

Fler verksamhetsområden:

AVTALSRÄTT

BOLAGSRÄTT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

FÖRSÄKRINGSRÄTT

OBESTÅNDSRÄTT