Företagsförvärv

Vid förvärv eller försäljning av små- och medelstora företags erbjuds finansiell rådgivning och Catherine Kraemer företräder köpare och säljare vid samtliga frågor rörande företagsöverlåtelser.

Fler verksamhetsområden:

AVTALSRÄTT

BOLAGSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

FÖRSÄKRINGSRÄTT

OBESTÅNDSRÄTT