Försäkringsrätt

Advokatfirman biträder ett stort antal trafikskadade personer i kontakten med försäkringsbolag vid skaderegleringen. Advokat Kraemer har stor erfarenhet av personskaderätt och är specialiserad på att ge juridisk konsultation till personer som drabbats av personskador i samband med trafikolyckor.

Fler verksamhetsområden:

AVTALSRÄTT

BOLAGSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

OBESTÅNDSRÄTT