Obeståndsrätt

Advokat Kraemer har erfarenhet av arbete med obeståndsrättsliga frågor och har haft många uppdrag som konkursförvaltare efter förordnande från domstol. Biträde kan även erbjudas klienter vid bevakning av fordringar och andra intressen i konkurser.

Fler verksamhetsområden:

AVTALSRÄTT

BOLAGSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

FÖRSÄKRINGSRÄTT