Catherine Kraemer – Advokatfirman med bred kompetensCatherine Kraemer

Advokat Catherine Kraemer tog jur kand examen vid Stockholms universitet år1992 med specialinriktning på finansrätt.

Catherine gjorde tingsmeritering vid Örebro tingsrätt varefter hon inledde sin bana mot Advokatyrket och inträdde i Advokatsamfundet år 1998. År 2000 startade Catherine Advokatfirman Kraemer.

Advokat Kraemer har varit verksam inom olika advokatbyråer i Oslo, Stockholm, Örebro och Värnamo. Hon har sysslat med konkursrätt, försäkringsrätt, brottmål samt olika typer av affärsjuridik med betoning på företagsöverlåtelser, avtalsrätt och skiljetvister.
VERKSAMHETSOMRÅDEN:
• AVTALSRÄTT  • BOLAGSRÄTT • FASTIGHETSRÄTT 
• FÖRETAGSFÖRVÄRV  • FÖRSÄKRINGSRÄTT  • OBESTÅNDSRÄTT